TARIEVEN

Omdat iedere opnamesessie anders is, is het niet mogelijk een vaste prijs aan te geven. Er zijn vele factoren, die invloed uitoefenen op de uiteindelijke kosten. Een kwalitatief goede demo-CD kan echter al worden gerealiseerd voor slechts enkele honderden euro's. Uiteindelijk is de hoeveelheid tijd, die aan een product moet worden besteed de belangrijkste kostenfactor.
Indien een CD-opname leidt tot een commerciële persing, krijgt men ook te maken met wettelijke afdrachten (BUMA/STEMRA), kosten voor een maatschappij, glasmaster, ontwerpkosten, drukwerk, doosjes e.d.
Hammeyroad vindt het wel belangrijk, dat de klant vooraf duidelijk op de hoogte is van de kosten en wat men daarvoor kan verwachten. Het is voor geen van de betrokkenen leuk als men achteraf voor negatieve verassingen komt te staan. De ervaring leert dat altijd binnen de begroting is gebleven. En op een uurtje meerwerk wordt echt niet gekeken. Vanwege lage bedrijfslasten zijn de uurtarieven zonder meer concurrerend te noemen. Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden.